måndag 9 december 2013

December challenge 2013

Inlinkz har inte dragit någon vinnare ifrån förra utmaningen så vi fick lotta fram, vinnaren blev då: 11. manucreativa, kontakta oss för ditt pris!
Inlinkz have not drawn any winners from the last challenge, so we had to draw a winner, and the winner is: 11. manucreativa, please contact us for your price!

Utmaning - Julkort
Göra ett julkort.
Glöm inte att du måste ha med en Bildmålar stämpel.
Läs gärna reglerna i högerkanten.

Challenge - Christmas card
Making a christmas card .
Dont forget that you have to use a Bildmålarstamp on your making.
Please read the rules for entery in the right column.