måndag 3 september 2012

September utmaning 2012 / September challenge 2012

Utmaning - Med en tag.Att göra ett alster som ska innehålla en tag.
Glöm inte att du måste ha med en Bildmålar stämpel.
Läs gärna reglerna i högerkanten.

Challenge - With a tag.
To do something that includes a tag.
Dont forget that you have to use a Bildmålarstamp on your making.
Please read the rules for entery in the right column.