lördag 2 februari 2013

Februari utmaning / February challenge 2013

Grattis Kicki! Du är vinnaren av januari utamningen, kontakta oss för ditt pris! Congratulations Kicki! You are the winner of the january challenge, please contact us for your price!

Utmaning - 3 hjärtan Du måste ha minst tre hjärtan på kortet, hjärta på stämpel räknas också.
Glöm inte att du måste ha med en Bildmålar stämpel.
Läs gärna reglerna i högerkanten.

Challenge - 3 hearts
You must have at least three hearts on your card, hearts on stamps also counts.
Dont forget that you have to use a Bildmålarstamp on your making.
Please read the rules for entery in the right column.