onsdag 6 november 2013

November challenge 2013

Inlinkz har inte dragit någon vinnare ifrån förra utmaningen så vi fick lotta fram, vinnaren blev då: 15. Cyllan, kontakta oss för ditt pris!
Inlinkz have not drawn any winners from the last challenge, so we had to draw a winner, and the winner is: 15. Cyllan, please contact us for your price!

Utmaning - Ask/ låda
Att göra en dekorerad ask/ låda.
Glöm inte att du måste ha med en Bildmålar stämpel.
Läs gärna reglerna i högerkanten.

Challenge - Box
Making a decorated box.
Dont forget that you have to use a Bildmålarstamp on your making.
Please read the rules for entery in the right column.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar